صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
تصحیح انتقادی دیوان قاسم مشهدی (دیوانه)
پديدآور:
/ به کوشش محسن سامع سامع، محسن
نام سازمان:
دانشگاه پیام‌ نور , . مرکز تبریز . دانشکده علوم انسانی . گروه زبان و ادبیات فارسی
موضوع:
ق‍اس‍م‌ م‍ش‍ه‍دی‌ , ، ق‍رن‌ ۱۱ق‌.
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
application/doc
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
تهران , (کارشناسی ارشد): زبان و ادبیات فارسی. , ‏‫‏،۱۳۹۰. , دانشگاه پیام نور، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
موضوع:
تصحیح انتقادی
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‏۳۰۲۱۱۳۵
عنوان به منزله موضوع:
دیوان
شناسه كد كتاب:
3021135
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: