شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
‎‎‏‫ اصلاحات ارضی روستای مهربان از توابع تبریز در آذربایجان شرقی
حقوق:
‎‎a
منبع:
‎‎‏‫۳۲۰/۵۳۲۲‬
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎اراض‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌
‎اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌
‎ب‍ی‍ع‌
‎ث‍ب‍ت‌ ام‍لاک‌
‎روستا‌‌ها
‎س‍ن‍د م‍ال‍ک‍ی‍ت‌
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
‎‎‎. وزارت کشاورزی , ‎ایران
نام تنالگان به منزله موضوع:
‎‎‎‎اداره کشاورزی و عمران و اصلاحات ارضی شهر تبریز , ‎ثبت کل‌ اسناد و املاک , ‎سازمان امور اراضی
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‎‎‎آذربایجان شرقی , ‎تبریز
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎‏‫سند واگذاری اراضی روستای مهربان از حنیفه بیگ زاده مهربان به اداره کشاورزی و ‬عمران و ‬اصلاحات ارضی ، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۹ تبریز.‬‬‬‬
داده هاي کلي پردازش:
20110117 per 50
شناسه كد كتاب:
2228424
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :