4511033 , رسیدگی به شکایات اهالی سبزوار و مبنی بر اجرای طرح‌های عمرانی
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
رسیدگی به شکایات اهالی سبزوار و مبنی بر اجرای طرح‌های عمرانی
حقوق:
a
منبع:
۲۹۳/۱۲۰۷۴۲
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ش‍ک‍ای‍ت‌
خ‍ی‍اب‍ان‌ه‍ا و ک‍وچ‍ه‌ه‍ا
Streets and Alleys
آسفالت
Asphalt
ق‍ی‍م‍ت‌ ه‍ا
Prices
ف‍روش‌
Sales
ش‍وراه‍ا
Councils
خ‍ی‍اب‍ان‌ه‍ا و ک‍وچ‍ه‌ه‍ا
ملک
Landed Property
م‍ال‍ک‍ان
Landlords
ساختمان‌ها
Buildings
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌
ت‍ش‍ی‍ی‍د الأب‍ن‍ی‍ة
خسارت
Damage
مستغلات
ب‍ازار
Market
نانوائی
Bakeries
ف‍روش‌
Sales
ق‍ی‍م‍ت‌ ه‍ا
Prices
آسفالت
Asphalt
Streets and Alleys
Complaint
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
فرمانداری سبزوار
نام تنالگان به منزله موضوع:
ایران , . وزارت کشور شهرداری سبزوار فرمانداری سبزوار استانداری خراسان
شماره کتابشناسي ملي:
۴۵۱۱۰۳۳
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
سبزوار Sabzevar (Iran)
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫رسیدگی فرمانداری و شهرداری سبزوار به شکایات اشخاص در خصوص قیمت فروش یخ طبیعی، احداث خیابان شریعتمداری، تعریض خیابان هشت متری دکتر غنی و تخریب منازل مسکونی و مغازه‌ها، برچیدن سقف بازار و تجدید بنای آن، احداث خیابان شانزده متری در غرب شرکت ملی نفت، نظافت کوچه‌ها و موارد دیگر.‬
داده هاي کلي پردازش:
20161211 per 50
شناسه كد كتاب:
4511033
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :