صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
موزه تحولات صنعت ساخت و ساز در ایران
پديدآور:
/پژوهشگر ماندانا کنت کنت، ماندانا.
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده هنر و معماری.
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
پایان نامه , ‏‫( کارشناسی ارشد ) : معماری.‬
زبان اثر:
فارسی
موضوع:
موزه‌های صنایع و اختراعات.
مرمت.
سیمان.
معماری.
طرح‌ ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌
طراح‍ی‌ پ‍روژه‌
ف‍ض‍ا س‍ازی‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ا
ساختمان‌سازی.
ص‍ن‍ای‍ع‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
چکيده:
‏‫هدف پژوهش بررسی حفظ و احیای کارخانه سیمان ری به عنوان قسمتی از هویت و حافظه تاریخی ایران و ایجاد پویایی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در این منطقه به وسیله تبدیل به » موزه تحولات صنعت ساخت و ساز ایران « می باشد. انجام مطالعات میدانی، مطالعه و تحقیق کتابخانه ای جهت بدست آوردن تاریخچه بنا و شناسایی مراحل تحولات تاریخی آن و مصاحبه حضوری با اشخاص مطلع روش تهیه پژوهش بوده است. احیای مجموعه صنعت
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‬‭م۸۵-۴۸۱۱۰
يادداشت:
‏‫کتابنامه : ص. [ ۱۱۵ - ۱۱۶ ].‬
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
استان تهران. ری. ایران.
يادداشت کلي:
چکیده.
شناسه كد كتاب:
1041019
سال نشر:
، ۱۳۸۴.
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: