شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
محبوب القلوب شمسه و قهقهه[چاپ سنگی]
موضوع:
داستانهای فارسی -- قرن ۱۰ ق
داستانهی اخلاقی
نثر فارسی -- قرن ۱۰ ق
زبان اثر:
فارسي
مولف:
شیرازی، علی نقی ، تصویرگر
فراهی ، برخوردار بن محمود ، قرن ۱۰ق.
تاریخ انتشار:
بمبئی: به سعی و اهتمام میرزا علی نقی شیرازی، ۱۳۲۶ق
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
کاتب:
اردبیلی ، محمد رحیم
شماره رکورد کتابشناسي :
1062916
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
عنوان ديگر:
مولف کتاب برخوردار فراهی متخلص به ممتاز آنگونه که درمقدمه کتاب ذکر کرده است در اصفهات منشی حسن قلی خان قورچی حاکم اصفهان شد و در آ»جا به پیشنهاد یکی از دوستانش مجموعه‌ای از حکایات شفاهی و کتبی را فراهم آورد و آن را » رعنا و زیبا « نام نهاد و به مرور ایام قصه‌هایی به آ» افزود تا شماره آنها به ۴۰۰ رسید ، این مجموعه را محفل آرا نام نهاد و در هرات قصه »شمسه و قهقهه « را بار دیگر تدوین کرد و به صفی قلی شاملو حاکم آن شهر اهدا کرد،
جنس:
Image/jpg
شماره نسخه:
نسخه 1
شماره جلد:
1
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :