شناسنامه
عنوان:
شرح فوائد
منبع:
۵-۷۵۵
زبان اثر:
عربی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
کلام شیخیه شیخیه , -- عقاید فلسفه اسلامی
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , بسمله و به نستعین، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و بعد فیقول العبد المسکین احمد بن زین‌الدین الاحسائی... انجام: , ...وانما کررت الالفاظ و رددت المعانی رجا ان تفهم المراد و لاتظن ان هذا عن عجز عن تذهیب العبارة فانه امر سهل علی کل احد و لکنی لا رایت هذه المقاصد بعیدة عن تناول الاوهام فرددت لک و کررت علیک والله سبحانه ولی التوفیق الی هذه انتهی شرح هذه الفوائد اللیلة التاسعة من شهر شوال سنه ثلاثه و ثلثین بعد الماتین و الف من الهجرة النبویة علی مهاجرها افضل الصلوة وازکی المسلم بقلم المولف لها ال انجامه: , کتبت من نسخة التی کتبها المصنف بیده بواسطتین.
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/احمد‌بن‌زین‌الدین احسائی اح‍س‍ائ‍ی‌ , ، اح‍م‍دب‍ن‌ زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ , ‏‫، ۱۱۶۶ -‏۱۲۴۱ق.
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‭ع۷۵۵/۱
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
‏‫‭ع۷۵۵/۱ ۴۲۷/د
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره:
این نسخه با یک واسطه از روی خط مولف نوشته شده است.
يادداشت کلي:
زبان: عربی تاریخ تالیف:قرن ۱۳ق. اهداءبه:ملاحسین‌علی شبستری
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
امتیاز: , در بعضی از صفحات حاشیه نسخه با نسخه بخط مولف مقابله شده است.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
نویسنده میگوید آخوند ملاحسین از من خواست تا کتاب فوائد را شرح کنم. زیرا در فوائد فوائدی آورده هام که هیچ یک از دانشوران زمان نیاورده است و همان امر موجب اشکال فهم آن شده و آنرا دشوار کرده است. لذا درین کتاب به شرح دوازده فائده مندرج در آن پرداختم . او درین شرح ابتدا جمله یا عبارتی از فوائد را ذکر می‌کند و سپس آن را با شرح تبیین می‌نماید.
شناسه كد كتاب:
1746688
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :