صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
پديدآور:
ی‍اق‍وت‌ال‍ح‍م‍وی‌
ی‍اق‍وت‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دالله ‌
۵۷۴ - ۶۲۶ ق.
عنوان:
م‍ع‍ج‍م‌ال‍ب‍ل‍دان‌[نسخه خطی]
موضوع:
ج‍غ‍راف‍ی‍ا -- قرن ۷ ق.؛ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ا .؛ ن‍ام‍ه‍ای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ .؛ ‏ای‍ران‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ا
زبان اثر:
عربی
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
توصیف:
ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ر ح‍س‍ب‌ ح‍روف‌ ال‍ف‍ب‍ا ب‍رای‌ ن‍ام‌ ش‍ه‍ره‍ا و ام‍اک‍ن‍ی‌ ک‍ه‌ در اح‍ادی‍ث‌ اش‍ع‍ار و ی‍ا ک‍ت‍ب‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ از آنها یاد شده است .
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
812135
نمايش | تحويل
54.224.102.26
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: