صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
مكاتبات ظل‌السلطان و ديگران با امين‌السلطان
موضوع:
ظل‌ال‍س‍ل‍طان‌ , ، م‍س‍ع‍ود م‍ی‍رزاب‍ن‌ ن‍اص‍ر , ، ۱۲۶۶-۱۳۳۶ق‌.
ام‍ی‍ن‌ ال‍س‍ل‍طان‌ , ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ , ، ‏‫۱۲۷۵ - ‏۱۳۲۵ق.‬
ملک‌التجار , ، محمدمهدی‌بن محمد‌حسین , ‏‫، ۱۲۷۷ - ‏ ق.‬
حقوق:
a
منبع:
۲۹۵/۷۵۳۵
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ م‍رز ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ دزدی‌ سلاح‌ها گ‍زارش‌ ه‍ا نیروهای مسلح بدهی‌ها م‍ال‍ی‍ات‌ه‍ا ائمه جمعه و جماعت ایلات و عشایر زن‍دان‍ی‍ان‌ گ‍م‍رک‌ واردات‌ م‍ام‍وری‍ت‌ ش‍ک‍ای‍ت‌ ش‍ورش‌ ناامنی راه‌سازی نگهداری و تعمیر پ‍ل‌ه‍ا اق‍ل‍ی‍ت‌ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ شاهزادگان ج‍اس‍وس‍ی‌ ه‍دای‍ا ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ات‍ب‍اع‌ ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران , . وزارت امور اقتصادی و دارایی . اداره کل بیوتات
شماره کتابشناسي ملي:
۴۰۱۵۳۵۶
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
بوشهر بندر لنگه ‏‫جاسک(شهرستان)‬ خراسان خوزستان اراک فارس اصفهان یزد سبزوار آذربایجان شوشتر لرستان کرمانشاه محلات سرپل ذهاب قصر شیرین کردستان انگلستان عثمانی افغانستان قوچان بجنورد ساوه قم بشاگرد
يادداشت کلي:
‏‫آلبوم شماره ۴۱۸ از مجموعه بيوتات سلطنتي.‬ ‏‫داراي جلد چرمي قهوه‌اي.‬
داده هاي کلي پردازش:
20151031 per 50
شناسه كد كتاب:
4015356
نمايش | تحويل
54.81.158.195
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: