2616929 , رونوشت فرمان اصلاح قانون تشکیل نیروهای پایداری و رونوشت قانون مزبور
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
رونوشت فرمان اصلاح قانون تشکیل نیروهای پایداری و رونوشت قانون مزبور
حقوق:
a
منبع:
۲۹۳/۵۰۰۶۱
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ف‍رم‍ان‌ه‍ا , ق‍وان‍ی‍ن‌
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
. وزارت کشور , ایران
شماره کتابشناسي ملي:
۲۶۱۶۹۲۹
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫طرح تشکیل شورای نیروی پایداری استان خوزستان ٬ رونوشت فرمان شاه مبنی بر اجرای قانون اصلاح تشکیل نیروهای پایداری و رونوشت قانون مزبور ٬ صورت افراد داوطلب سازمان دفاع ملی .‬
داده هاي کلي پردازش:
20120107 per 50
شناسه كد كتاب:
2616929
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :