صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
چارچوب حقوقی و ساختاری خصوصی‌سازی در ایران
پديدآور:
/پژوهشگر مرجان اسکندری اسکندری، مرجان
نام سازمان:
دانشگاه شهید بهشتی , . دانشکده حقوق
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
application/doc
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
تهران , (کارشناسی ارشد): حقوق عمومی. , ‏‫‏، ۱۳۸۶. , دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.
زبان اثر:
فارسی
موضوع:
خ‍ص‍وص‍ی‌س‍ازی‌
ح‍ق‍وق‌
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‏۱۸۷۶۱۱۱
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایران
يادداشت کلي:
چکیده: فارسی- انگلیسی.
شناسه كد كتاب:
1876111
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: