شناسنامه
عنوان:
بررسی تطبیقی حق اشتغال زوجه در حقوق ایران و اسلام
پديدآور:
/پژوهشگر قاسم مهری‌مهویزانی مهری‌مهویزانی، قاسم
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی , . واحد تهران مرکزی . دانشکده حقوق
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
تهران , (کارشناسی ارشد): حقوق خصوصی. , ‏‫‏، ۱۳۸۹. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق.
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‏۲۷۲۷۹۳۳
يادداشت:
‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۴۱-۱۴۵.
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایران
شناسه كد كتاب:
2727933
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/324674
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :