صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
نامه‌ها و تلگراف‌هایی از ولایات به دربار و امین‌السلطان
موضوع:
ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار , ، ش‍اه‌ ای‍ران‌ , ، ‏‫۱۲۴۷ - ۱۳۱۳ق.‬
مظفرالدین قاجار , ، شاه ایران , ، ‏‫۱۲۶۹ -‏ ۱۳۲۴ق.‬
سپهسالار , ، وجیه‌الله‌بن سلطان‌احمد , ‏‫، ‏‫۱۲۷۱ -‏ ۱۳۲۲ق.‬‬
ظل‌ال‍س‍ل‍طان‌ , ، م‍س‍ع‍ود م‍ی‍رزاب‍ن‌ ن‍اص‍ر , ، ۱۲۶۶-۱۳۳۶ق‌.
ک‍ام‍ران‌ م‍ی‍رزا ق‍اج‍ار , ، ‏‫۱۲۳۴ - ۱۳۰۷.‏‬
ام‍ی‍ن‌ ال‍س‍ل‍طان‌ , ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ , ، ‏‫۱۲۷۵ - ‏۱۳۲۵ق.‬
امینی , ، محسن , ‏‫، ‏‫۱۲۵۴؟ - ‏۱۳۲۹.‬‬
جهانسوزمیرزا قاجار , ‏‫، ‏‫۱۲۴۸ - ‏۱۳۱۸ق.‬‬
امین‌اقدس , ، ‏‫۱۲۵۱ - ‏۱۳۱۱ق.‬
اح‍م‍دم‍ی‍رزا ق‍اج‍ار , ، ‏‫۱۲۳۴ - ‏۱۳۱۹ق.‬
طول‍وزان‌
صدیق‌الدوله , ، رضا‌بن کریم , ‏‫، ‏‫ - ‏۱۳۲۳ق.‬‬
ب‍وات‍ال‌ , ، ف‍اب‍ی‍وس‌
Boital , , Fabius
امین‌حضور , ، علی , ، ‏‫ - ‏۱۳۱۴؟ق.‬
رک‍ن‌ال‍دول‍ه‌ , ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ , ، ۱۲۶۲-۱۳۱۸ق‌.
س‍ه‍ام‌ال‍دول‍ه‌ , ، ی‍ارم‍ح‍م‍دخان , ‏‫۱۲۵۴؟ - ‏۱۳۲۱ ق.‬
اعتضادالدوله , ، محمدمهدی‌بن محمد , ، ‏‫ - ‏۱۳۰۷ق.
مؤتمن‌السلطنه , ، محمدرضا‌بن محمد‌ابراهیم , ‏‫،‏‫ - ‏۱۳۰۸ق.‬‬
اقبال‌الدوله , ، محمد‌بن‌هاشم , ، ‏‫۱۲۶۴ - ‏۱۳۴۲ق.
بنان‌الملک , ، رضا , ‏‫، ‏‫ - ‏‏۱۳۱۳ق.‬‬
معزالملک , ، محمد‌تقی‌بن اسماعیل
Sultan Ahmad , , Azud al-Dawlah
افتخارالسلطنه قاجار , ‏‫، - ‏۱۳۰۶ق.‬
ناظرالدوله , ، محمد‌ابراهیم‌بن محمد‌حسین
بختیاری , ، امامقلی‌بن جعفرقلی , ، ‏‫۱۲۴۰؟ - ‏۱۳۱۷؟ق.‬
حقوق:
a
منبع:
۲۹۵/۷۵۳۴
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ت‍ل‍گ‍راف‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا مقامات بلندپایه غله علوفه چاپار چاپارخانه قند و شکر ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا شاهزادگان ات‍ب‍اع‌ ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌ روستا‌‌ها ملک تصرف عدوانی ق‍ی‍م‍ت‌ ه‍ا قنات‌ها اراض‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ ب‍اغ‌ه‍ا طل‍ب‌ م‍ال‍ی‍ات‌ه‍ا دربار و درباریان سیورسات سلاح‌ها کرایه حمل قهوه‌خانه‌ها ق‍ت‍ل‌ اراض‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ه‍دای‍ا کدخدایان اجاره‌بها نشان‌ها ش‍ع‍ر راه‌آه‍ن‌ پ‍اداش‌ سربازان نگهداری و تعمیر اسب‌ها کارگزاران گمرک روستا‌‌ییان قلعه‌ها شاگردان اق‍وام‌ و ع‍ش‍ای‍ر ارث‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران , . وزارت امور اقتصادی و دارایی . اداره کل بیوتات
نام تنالگان به منزله موضوع:
مدرسه مظفریه , (تبریز)
شماره کتابشناسي ملي:
۳۹۸۶۵۱۹
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
فرانسه روسیه عثمانی بلژیک آذربایجان یزد خوزستان بوشهر دامغان سمنان شاهرود بسطام قزوین کرمانشاه بغداد (عراق) قوچان
يادداشت کلي:
‏‫آلبوم شماره ۴۳۵ از آلبوم‌های بیوتات.‬ ‏‫یک برگ سند به زبان روسی است.‬
داده هاي کلي پردازش:
20151006 per 50
شناسه كد كتاب:
3986519
نمايش | تحويل
54.81.158.195
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: