صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
بررسی موانع و راهکارهای تحقق طرح گفتگوی تمدن‌ها به عنوان یک پارادایم غالب در روابط بین‌الملل
پديدآور:
/تهیه و تدوین علی قوری‌وند قوری‌وند، علی
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی (کرج)
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
‏‫(کارشناسی ارشد) : علوم سیاسی ‬
موضوع:
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‌ ه‍ا
م‍وان‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
۱۲۶۷۰۲۶
يادداشت:
کتابنامه: ص. ۱۷۸-۱۸۳
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایران
شناسه كد كتاب:
1267026
سال نشر:
، ۱۳۸۱
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: