1536918 , دیوان ناصرخسرو
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
دیوان ناصرخسرو
منبع:
۵-۲۳۳۳۶
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
Image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ن‍اص‍ر خ‍س‍رو ، ‏‫۳۹۴ - ‏۴۸۱ق.‬ 136302
يادداشت کلي:
زبان:فارسی
شناسه كد كتاب:
1536918
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :