صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
The Arabian Peninsula in old European maps: from the end of the 15th century to the beginning of the 19th century = La Péninsule Arabique dan les cartes europeénnes anciennes.
عنوان و نام پديدآور:
نقشه‌کشی -- اروپا -- تاریخ.
نقشه‌کشی -- عربستان -- تاریخ.
نقشه‌ها -- عربستان -- مجموعه‌های خصوصی -- نمایشگاهها.
عنقری، خالد، مجموعه نقشه -- نمایشگاهها.
عربستان -- نقشه‌ها -- نمایشگاهها.
موضوع:
English
زبان اثر:
عنقری، خالد
Al - Ankary, Khalid M.
مولف:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
نوع:
1159444
شماره رکورد کتابشناسي :
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
مجموعه نقشه‌های این کتاب در نمایشگاهی در پاریس از ۱۵ تا ۲۸ اکتبر ۲۰۰۱ ارائه شده است.
عنوان ديگر:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: