شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
پرونده پذیرش اظهاریه محمدابراهیم توسط حاکم قاینات
عنوان و نام پديدآور:
غفاری , ، عبدالحمید‌بن علی‌اکبر , ‏‫، ۱۲۸۸ - ۱۳۴۳ق.‬
علم , ، محمد ابراهیم , ، ‏‫۱۲۵۹ -‏‏‏ ‏‏‏‏۱۳۲۲.
م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌ , ، پ‍ی‍روز , ، ۱۳۲۴-
Mojtahedzadeh , , Pirooz
میرزا ابراهیم‌خان
نواب‌الحاجه
مسیو مورنارد
موضوع:
a
حقوق:
۹۹۸/۹۸۳
منبع:
eng
زبان اثر:
همه انواع مدارک--متون--سند
نوع:
image/jpg
جنس:
ف‍رم‍ان‍داران‌
مقامات بلندپایه
ات‍ب‍اع‌ ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌
Foreign Nationals
س‍ف‍ارت‌خ‍ان‍ه‌ه‍ا
Embassies
خزانه و خزانه داری
Revenue
وک‍لای‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌
Attorneies
دادگ‍اه‌ه‍ا[۲]
Courts
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌ , ، پ‍ی‍روز , ، ۱۳۲۴- Mojtahedzadeh , , Pirooz
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
۳۳۵۵۹۱۲
شماره کتابشناسي ملي:
قاین انگلستان تهران Tehran (Iran)
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‏‫پرونده پذیرش اظهاریه محمد ابراهیم توسط حاکم قاینات .‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
20131215 per 50
داده هاي کلي پردازش:
3355912
شناسه كد كتاب:
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :