صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر در ال‍م‍وت‌
موضوع:
ج‍ش‍ن‍ه‍ا
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
ن‍وازن‍دگ‍ان‌
س‍ازه‍ا
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌
ال‍م‍وت‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
توصیف:
اج‍رای‌ گ‍روه‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍م‍اش‍اگ‍ران‌ در ح‍ی‍اط ی‍ک‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
439427
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: