صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
Les inscriptions de Dour - Sarkayan (Khorsabad) provenant des fouillies de Victor ‭Place
عنوان و نام پديدآور:
کتیبه‌های میخی آشوری و بابلی.
موضوع:
French
زبان اثر:
Oppert, Jules
مولف:
1870=1249
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
1249 8الف9الف/3815 PJ
LCC:
46588_83--1059647
شماره رکورد کتابشناسي :
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.198.86.28
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: