صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
ال‍ج‍غ‍راف‍ی‍ا ال‍ت‍اری‍خ‍ی‍ه‌ ل‍ل‍خ‍ل‍ی‍ج‌ ال‍ف‍ارس‍ی‌ "ت‍س‍م‍ی‍ه‌ ال‍خ‍ل‍ی‍ج‌ ال‍ف‍ارس‍ی‌ طوال‌ ال‍ت‍اری‍خ‌"
موضوع:
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
زبان اثر:
فارسي
مولف:
م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، پ‍ی‍روز، - ۱۳۲۴
س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌. ن‍ی‍روی‌
تاریخ انتشار:
ت‍ه‍ران‌ : س‍ای‍ه‌ روش‍ن‌ ، ۱۳۸۴.
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
مترجم:
م‍ی‍رزاج‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۵
شماره رکورد کتابشناسي :
57728
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
چکیده:
ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، ن‍ام‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ در درازای‌ ت‍اری‍خ‌.
جنس:
Image/jpg
شماره جلد:
1
شماره نسخه:
نسخه 1
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: