شناسنامه
عنوان:
‎‎تحلیل حالات بالقوه خرابی با استفاده از روش و تحلیل پوششی داده‌ها K-means خوشه بندی(مورد مطالعه پتروشیمی شیراز)
پديدآور:
‎‎/دانشجو نوید نیاکان
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
application/pdf
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
‎‎‎‎‎( کارشناسی ارشد). , ‎، یزد. , ‎۱۳۹۵ , ‎دانشگاه علم و هنر، وابسته به جهاد دانشگاهی، دانشکده فنی مهندسی و علوم، گروه صنایع.
زبان اثر:
per
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۵۷۰۰۱۰۸
شناسه كد كتاب:
5700108
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/1532884
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :