صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
Narrative of the residence of the Persian Prices in London. In 1835 and 1836 with ‭an account of their Journey from Persia, and subsequent adventures‏‫‭/ ‎by James Baillie Fraser.‬
عنوان و نام پديدآور:
سفرنامه‌ها ؛ ای‍ران‌ -- ش‍اه‍زادگ‍ان‌ -- راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌ ؛ اروپا -- سیر و سیاحت ؛ ایران --آداب و رسوم و زندگی اجتماعی
موضوع:
English
زبان اثر:
ف‍ری‍زر، ج‍ی‍م‍ز ب‍ی‍ل‍ی‌، ۱۷۸۳؟-۱۸۵۶م‌. Fraser, James Baillie
James Baillie
ج‍ی‍م‍ز ب‍ی‍ل‍ی‌
۱۷۸۳؟-۱۸۵۶م‌. Fraser, James Baillie
ف‍ری‍زر
مولف:
, 1838‏‫‭=1217.
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
انگلیسی.
عنوان ديگر:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.162.165.158
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: