صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
نقشه آسيا بر مبناي نصف النهار پاريس.
زبان اثر:
فارسي
تاريخ توليد:
قرن نوزدهم ميلادي
نوع:
نقشه
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
توصیف:
نقشه آسيا، جغرافياي سياسي كشورهاي آسيايي و بخشهايي از ارو پا،اقيا نوس هند، اقيانوس كبير، قطب شمال و وسعت ايران در قرن هيجدهم ميلادي با ذكر عنوان Golfe Persique براي خليج فارس روي مناطق دريايي جنوب فلات ايران. عنوان اصلي: Persici sive sophorvm Pegini
جنس:
Image/jpg
نمايش | تحويل
54.81.139.56
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: