صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
گ‍زارش‍ی‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ام‍ورخ‍ارج‍ه‌ درن‍ح‍وه‌ پ‍رداخ‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ در ک‍ارگ‍زاری‌ اردب‍ی‍ل‌
حقوق:
a
منبع:
‏‫‭۳۶۰/۳۳۴۳‬‬
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ک‍ارگ‍ذاری‌
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران , . وزارت امور خارجه Iran , . Vezarat Omur Kharejeh
ساير رده بندي ها:
۷۳۵پ‌۲آو۱
شماره کتابشناسي ملي:
‭۳۶۰۰۰۳۳۴۳
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
اردبیل
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫گ‍زارش‍ی‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ام‍ورخ‍ارج‍ه‌ درن‍ح‍وه‌ پ‍رداخ‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ در ک‍ارگ‍زاری‌ اردب‍ی‍ل‌.‬
داده هاي کلي پردازش:
20081023 per 50
شناسه كد كتاب:
1482698
نمايش | تحويل
54.167.230.68
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: