صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
مطالعه جرم‌شناختی تاثیرات رسانه ماهواره بر بزهکاری جوانان
پديدآور:
/ نگارش راضیه خدارحمی خدارحمی، راضیه
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی , . واحد نراق
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
application/doc
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
نراق , (کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی. , ‏‫، ۱۳۸۹.‬ , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق.
موضوع:
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌
م‍اه‍واره‌ ه‍ا
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫۲۶۸۲۸۶۲‬‬
يادداشت:
‏‫کتابنامه: ص. ۱۶۱-۱۶۳.‬
شناسه كد كتاب:
2682862
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: