صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
نظامنامه مدارس ابتدائی و متوسطه
حقوق:
a
منبع:
۲۵۰/۱۹۳۰
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ها By-Law م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ Educatinal Centres م‍وق‍وف‍ات‌ Endowed Properties
نام تنالگان به منزله موضوع:
ایران , . وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
شماره کتابشناسي ملي:
۵۷۹۱۹۵۹
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
تهران Tehran (Iran)
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫نظامنامه مدارس ابتدائی و متوسطه.‬
داده هاي کلي پردازش:
20190724 per 50
شناسه كد كتاب:
5791959
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: