شناسنامه
عنوان:
بررسی میزان تأثیر حقوق و دستمزد در رضایت شغلی کارکنان مجتمع‌های درمانی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
پديدآور:
/پژوهشگر مجید دربندی دربندی، مجید
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی)
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
‏‫(کارشناسی ارشد) : مدیریت صنعتی‬
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
شماره کتابشناسي ملي:
۱۲۷۸۸۵۵
يادداشت:
کتابنامه : ص. ۹۲- ۹۳
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایران
يادداشت کلي:
چکیده
شناسه كد كتاب:
1278855
سال نشر:
، ۱۳۸۲
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/166334
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :