شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
واک‍ن‍ش‌ ت‍ج‍ارب‍ه‌ م‍خ‍ال‍ف‍ت‌ گ‍م‍رک‌ ازع‍ب‍ورق‍ال‍ی‌
حقوق:
a
منبع:
‭۳۶۰/۷۸۳۸‬
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ب‍ازرگ‍ان‍ان‌ قالی گ‍م‍رک‌ م‍وس‍س‍ات‌ ت‍ج‍اری‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ گ‍زارش‌ ه‍ا
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران , . وزارت امور خارجه Iran , . Vezarat Omur Kharejeh
نام تنالگان به منزله موضوع:
ایران , . وزارت امور خارجه Iran , . Vezarat Omur Kharejeh
ساير رده بندي ها:
۸۱۸ج‌۱آو۱
شماره کتابشناسي ملي:
‭۳۶۰۰۰۷۸۳۸
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫‏گ‍زارش‌ از واک‍ن‍ش‌ ت‍ج‍ار ب‍ه‌ م‍خ‍ال‍ف‍ت‌ گ‍م‍رک‌ ازع‍ب‍ورق‍ال‍ی‌ ت‍ج‍ار داخ‍ل‍ی‌ وخ‍ارج‍ی‌.‬
داده هاي کلي پردازش:
20081023 per 50
شناسه كد كتاب:
1479492
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :