صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
م‍ص‍وب‍ه‌ ش‍ورای‍ع‍ال‍ی‌ م‍ع‍ارف‌ درخ‍ص‍وص‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رن‍ام‌ (ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍ع‍ارف‌ ) ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌
حقوق:
a
منبع:
‭۲۹۷/۱۹۵۱۱‬
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
۱۳۱۶ش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ ک‍ت‍اب‌
ساير رده بندي ها:
‭۲۰۷‮ش‌‬۵‮آپ‌‬۱‬
شماره کتابشناسي ملي:
‭۲۹۷۰۱۹۵۱۱
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۰۱۴۰۰۰۸۲
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
م‍ص‍وب‍ه‌ ش‍ورای‍ع‍ال‍ی‌ م‍ع‍ارف‌ درخ‍ص‍وص‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رن‍ام‌ (ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍ع‍ارف‌ ) ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌
داده هاي کلي پردازش:
20081022 per 50
شناسه كد كتاب:
1444491
نمايش | تحويل
54.166.160.105
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: