صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
Notes sur quelques monuments musulmans de Syrie a propos d'une etude recente/ ‎J. sauvaget
عنوان و نام پديدآور:
س‍وری‍ه‌ -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ -- س‍وری‍ه‌
موضوع:
English
زبان اثر:
Sauvaget, Jean‬
س‍وواژه‌، ژان‌، ۱۹۵۰ - ۱۹۰۱
مولف:
كتاب چاپي
نوع:
938367
شماره رکورد کتابشناسي :
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ از ن‍ش‍ری‍ه‌‎Syria‬، ش‌‎xxIv.‬، ۱۹۴۴ - ۴۵ ج‍زآ ۴ - ۳؛ ش‌‎xxv.‬، ۱۹۴۶ - ۴۸، ج‍زآ ۴ - ۳
عنوان ديگر:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.80.227.189
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: