صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
ت‍ق‍اض‍ای‌ ک‍ارگ‍زاری‌ گ‍ی‍لان‌ از اداره‌ ت‍ذک‍ره‌ وزارت‌خ‍ارج‍ه‌ م‍ب‍ن‍ی‌ ب‍ر ارس‍ال‌ ل‍وازم‌ ت‍ح‍ری‍ر
حقوق:
a
منبع:
‏‫‭۳۶۰/۳۳۸۱‬‬
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌ ساختمان‌ها ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران , . وزارت امور خارجه Iran , . Vezarat Omur Kharejeh
ساير رده بندي ها:
۸۳۵پ‌۲آو۱
شماره کتابشناسي ملي:
‭۳۶۰۰۰۳۳۸۱
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
گیلان
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫ت‍ق‍اض‍ای‌ ک‍ارگ‍زاری‌ گ‍ی‍لان‌ از اداره‌ ت‍ذک‍ره‌ وزارت‌خ‍ارج‍ه‌ م‍ب‍ن‍ی‌ ب‍ر ارس‍ال‌ ل‍وازم‌ ت‍ح‍ری‍ر و اض‍اف‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ع‍اون‌ ک‍ارگ‍زاری‌ و ل‍زوم‌ ت‍ع‍م‍ی‍ر س‍رب‍ازخ‍ان‍ه‌ ن‍ای‍ب‌‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌ .‬
داده هاي کلي پردازش:
20081023 per 50
شناسه كد كتاب:
1477121
نمايش | تحويل
54.167.230.68
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: