صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
A Traveller on Horseback
عنوان و نام پديدآور:
سفرنامه ها
سير و سياحت قرن14
ايران
موضوع:
English
زبان اثر:
Dodwell. Christiana
مولف:
Newyork,1989=1368
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
1368 4ت2د/1665 DSR
LCC:
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
تاريخ سفر نامشخص است ،اما ازفحواي متن واشاره اي كه به وجود جنگ در ايران داشته است(ص32،س27و ص33،س18) به نظر مي رسد دهه 90 19 بوده است .وي در ادامه سفربه شرق تركيه ، وارد ايران مي شود. .نويسنده در مدت 1 ماه اقامتش در ايران از ماكو وغارهاي آن، تركمن صحرا- گنبد ومناطق تركمن نشين اطراف آن - ، دره اسماعيليه - در جنوب درياي خزر -،كردستان،شيراز، پرسپوليس،عشاير قشقايي در فيروزآباد، كرمان وبم ،و بلوچستان ديدن كرده است.
چکیده:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.167.230.68
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: