شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
رستم‌نامه
همکار:
؛ کاتب محمد خونساری
خوانساری ٬ محمد ، قرن ۱۴ق. ٬ کاتب
موضوع:
فردوسی , ، ابوالقاسم , ، ‏‫۳۲۹ -‏ ۴۱۶؟ق.‏‬ , -- اقتباس‌ها
Ferdowsi , , Abolqasem , -- Adaptations
حقوق:
a
منبع:
۶-۱۸۸۶۶
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
داستان‌های فارسی Persian fiction داستان‌های حماسی *Epic stories ‏‫رستم (اساطیر ایرانی)‬ Rostam (Iranian mythology)
عنوان قراردادي:
شاهنامه , -- اقتباس‌ها
عنوانهاي گونه گون ديگر:
رس‍ت‍م‌ن‍ام‍ه‌ اب‍ن‌زال‌
نام عنوان به منزله موضوع:
‏‫فردوسی، ابوالقاسم، ‏‫۳۲۹ -‏ ۴۱۶؟ ق‏‏‬‏‬ , . شاهنامه , -- اقتباس‌ها Ferdowsi, Abolqasem , . Shahnameh , -- Adaptations
ساير رده بندي ها:
۶-۳۳۹۷۲
شماره کتابشناسي ملي:
۱۱۲۷۷۰۸
يادداشتهاي مربوط به عنوانهاي مرتبط:
رس‍ت‍م‌ن‍ام‍ه‌ اب‍ن‌زال‌
يادداشتهاي مربوط به مسئوليت معنوي اثر:
کتاب حاضر اقتباس از کتاب شاهنامه فردوسی است.
داده هاي کلي پردازش:
20071114 per 50
شناسه كد كتاب:
1127708
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :