صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
آث‍ار ح‍ق‍وق‍ی‌ واگ‍ذاری‌ اع‍ض‍اآ
پديدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ی‍رس‍ج‍اد
نام سازمان:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ق‍م‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
موضوع:
ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
اث‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌ ق‍رارداد
پ‍ی‍ون‍د اع‍ض‍اآ
اه‍داآ ع‍ض‍و
چکيده:
ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‭م‌۸۴-۴۳۹۳۰
يادداشت:
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۱۹ - ۲۱۳ ورق‌
شناسه كد كتاب:
835029
سال نشر:
٬ ۱۳۸۱
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: