صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه174.129.67.45
               
عنوان و نام پديدآور:
ف‍ارس‌ از م‍ش‍روطی‍ت‌ ت‍ا ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اول‌
حقوق:
a
زبان اثر:
فارسی
نوع:
كتاب چاپي
ISBN:
‏‫:‏‫‬‭‎978-964-446-243-6‬
LCC:
‏‫DSR۲۰۴۳‭‬ ‭/‮الف‬۴۵
‏‫‭‭ر۹ ۱۳۸۹‬
شماره رکورد کتابشناسي :
‏‫‭‭۹۵۵/۶۳‬
جنس:
Image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
رن‍ج‍ب‍ر ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ، ۱۳۴۱ - 62324
شماره کتابشناسي ملي:
‭م‌۸۵-۱۳۳۶۵
شناسه افزوده (تنالگان):
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 267916
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
فارس -- تاریخ -- قرن ۱۳ق. - ۱۴ 260822 ایران -- تاریخ -- انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ق. 176054
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر:
ك‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌. نمایه.
داده هاي کلي پردازش:
20060826 per 50
شناسه كد كتاب:
796222
توصيف مجموعه:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
نیم نگاه | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: