7429550 , ‎‎پرداخت پول به ورثه سید نعمت الله مقتول در لارستان
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
‎‎پرداخت پول به ورثه سید نعمت الله مقتول در لارستان
حقوق:
‎‎a
منبع:
‎‎۲۵۱/۲۱
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎Collecting of accounts
‎eng
‎Money
‎Murder
‎Financial Management
‎Murder victims
‎پ‍ول‌
‎تحصیلداری
‎ق‍ت‍ل‌
‎م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
‎مقتولان
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۷۴۲۹۵۵۰
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‎‎Lar (Iran) ‎‎لار
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎‏‫پرداخت پول به ورثه سید نعمت الله تحصیلدار مالیه لارستان مقتول شده در راه.‬
داده هاي کلي پردازش:
20201230 per 50
شناسه كد كتاب:
7429550
منشا:
‎‎سازمان بازنشستگی کشوری
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :