صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه174.129.67.45
               
عنوان و نام پديدآور:
نقشه تاريخي آسيا
زبان اثر:
فارسي
تاريخ توليد:
قرن نوزدهم هجري
نوع:
نقشه
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
توصیف:
نواحي اقيا نوس هند ، اقيا نوس كبير، روسيه، چين، ژاپن، شبه قاره هند و ذكر عنوان Golfe Persique معادل خليج فارس براي بخشي از درياهاي جنوب ايران و نام Golfe D'oman معادل درياي عمان و تعيين Mer D'Arabie - درياي عرب- در شمال اقيانوس هند و مجاور جزيره العرب. چاپ پاريس،
جنس:
Image/jpg
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: