1491473 , یک شماره از روزنامه جوشن مربوس به اسفند ۱۳۵۸ در مورد زندیگینامه کریم پور شیرازی
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
یک شماره از روزنامه جوشن مربوس به اسفند ۱۳۵۸ در مورد زندیگینامه کریم پور شیرازی
حقوق:
a
منبع:
‭۳۵۰/۱۰۷۳‬
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
۱۳۵۸
شیراز
مطبوعات داخلی
کریم پور شیرازی امیر مختار
ساير رده بندي ها:
‭۴۰۹ت۵ث آ۱‬
شماره کتابشناسي ملي:
۳۵۰۰۰۱۰۷۳
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
یک شماره از روزنامه جوشن مربوس به اسفند ۱۳۵۸ در مورد زندیگینامه کریم پور شیرازی
داده هاي کلي پردازش:
20081023 per 50
شناسه كد كتاب:
1491473
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :