شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
رس‍ت‍م‌ن‍ام‍ه‌ ( منتخب - فهرستی )
همکار:
ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍د ال‍خ‍وان‍س‍اری‌
حقوق:
a
منبع:
۶-۵۵۵۶
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
ساير رده بندي ها:
۵۵۵۶ ن‌.۱ ث‌.۶۹۱۷
شماره کتابشناسي ملي:
‭۵۵۵۶/۱/۱/۱/۱
يادداشت عمليات:
نسخه بررسی شد.
داده هاي کلي پردازش:
20060803 per 50
شناسه كد كتاب:
779339
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :