صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ارم‌ (منتخب - فهرستی)
همکار:
ک‍ات‍ب‌ ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د م‍ت‍خ‍ل‍ص‌ ب‍ه‌ ص‍ف‍ا
حقوق:
a
منبع:
۶-۵۵۰۷
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
عنوانهاي گونه گون ديگر:
ب‍ک‍ت‍اش‌ن‍ام‍ه‌ - م‍ث‍ن‍وی‌ م‍وس‍وم‌ ب‍ه‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ارم‌
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
رض‍اق‍ل‍ی‌ م‍ت‍خ‍ل‍ص‌ ب‍ه‌ ه‍دای‍ت‌ ه‍دای‍ت‌، رض‍اق‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ده‍ادی‌، ۱۲۱۵ - ق‌۱۲۸۸
ساير رده بندي ها:
۵۵۰۷ ن‌.۱ ث‌.۶۳۶۲
شماره کتابشناسي ملي:
‭۵۵۰۷/۱/۱/۱/۱
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره:
ک‍ت‍اب‌ ف‍وق‌ ی‍ک‍ی‌ از ش‍ش‌ م‍ث‍ن‍وی‌ س‍ت‍ه‌ ض‍روری‍ه‌ ه‍دای‍ت‌ م‍ی‌ب‍اش‍د
يادداشتهاي مربوط به عنوانهاي مرتبط:
ب‍ک‍ت‍اش‌ن‍ام‍ه‌ - م‍ث‍ن‍وی‌ م‍وس‍وم‌ ب‍ه‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ارم‌
يادداشت عمليات:
نسخه بررسی شد.
داده هاي کلي پردازش:
20060803 per 50
شناسه كد كتاب:
779306
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: