صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه174.129.67.45
               
عنوان و نام پديدآور:
ی‍ک‌ ب‍رده‌ ای‍ران‍ی‌
موضوع:
ای‍ران‌
ب‍رده‌داری‌
حقوق:
ع‍ک‍س‌ از ن‍ق‍اش‍ی‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
عكس
توصیف:
ت‍ص‍وی‍ر ی‍ک‌ ب‍رده‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ر روی‌ زم‍ی‍ن‌ در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ گ‍ردن‌ وی‌ ب‍ا زن‍ج‍ی‍ر ب‍ه‌ ی‍ک‌ م‍ی‍ل‍ه‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
457152
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: