1059035 , رساله در نجوم
شناسنامه
عنوان:
رساله در نجوم
موضوع:
نجوم -- متون قدیمی تا قرن ۱۴,۵-۱۵۵۵۶
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
1.05904e+006
توصیف:
آغاز:,» بروج مستقیمه الطلوع از سرطان است تا حدی که هفت برج می‌شود ربع شرقی از ده درجه نور است ...«,انجام:,» ... و مریخ هر دو در یکدرجه افتد دلیل قحط است در ناحیت آن برج و اله اعلم «
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
1059035
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :