شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
م‍اری‌ رز
همکار:
؛ ت‍رج‍م‍ه‌ رش‍ی‍د ام‍ان‍ت‌
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
جنس:
image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍ش‍ل‌ ژاک‍و ژاگ‍و، م‍ی‍ش‍ل‌
شماره کتابشناسي ملي:
‭۱۴۰۳
داده هاي کلي پردازش:
20060913 per 50
شناسه كد كتاب:
911328
شماره جلد:
3
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :