صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه174.129.67.45
               
عنوان و نام پديدآور:
م‍راس‍م‌ ج‍ش‍ن‌ آغ‍از س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌
موضوع:
پ‍ه‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍زرگ‍داش‍ت‌
پ‍ه‍ل‍وی‌، ف‍رح‌
اس‍ت‍ادان‌
س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‌آم‍وخ‍ت‍گ‍ان‌
ن‍ص‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
عكس
تاریخ:
: ۱۳۵۷/۷/۱۶
توصیف:
م‍ح‍م‍درض‍ا و ف‍رح‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ در م‍راس‍م‌ آغ‍از س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ف‍ارغ‌ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍لان‌ و اس‍ت‍ادان‌ در م‍ح‍وطه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
448926
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: