شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
دفترچه یادداشت ادوات جنگی شهید علی‌قوچانی [سند]
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
اصفهان
ش‍ه‍دا
قوچانی، علی‏‫، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ ۱۳۶۴.‏‬
ی‍ادداش‍ت‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌
زبان اثر:
فارسي
منشا:
آنجفی، فروغ، ‏‫۱۳۲۳ -‏
مرکز اسناد اصفهان
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
شماره سند:
2671728
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
چکیده:
‏‫دفترچه یادداشت ادوات جنگی شهید علی‌قوچانی.‬
جنس:
Image/jpg
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :