صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
نوشتجات محمد حسن سعد الملک، حسام الملک، حسام السلطنه و دیگران
موضوع:
ام‍ی‍ن‌ ال‍س‍ل‍طان‌ , ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ , ، ‏‫۱۲۷۵ - ‏۱۳۲۵ق.‬
ح‍س‍ام‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌ , ، اب‍وال‍ن‍ص‍ر م‍ی‍رزا
حسام‌الملک , ، محمد‌حسین‌بن علی , ‏‫، - ‏۱۳۰۷ق.‬
سعدالملک , ، محمدحسن‌بن شریف , ‏‫، ‏‫ - ‏۱۳۱۷ق.‬‬
حقوق:
a
منبع:
۲۹۵/۷۵۳۳
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ن‍ام‍ه‌ه‍ا ت‍ل‍گ‍راف‌ گ‍زارش‌ ه‍ا ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ا م‍ال‍ی‍ات‌ه‍ا ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا م‍رزه‍ا انگلیسی‌ها ک‍ش‍ت‍ی‌ ه‍ا لقب‌ها ایلات و عشایر بندرهای جنوب(ایران) م‍س‍ت‍ش‍اران‌ خ‍ارج‍ی‌ ارث‌ ‏‫قشون‬
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران , . وزارت امور اقتصادی و دارایی . اداره کل بیوتات
شماره کتابشناسي ملي:
۴۰۲۸۶۳۴
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫نامه‌ها، گزارش‌ها وتلگراف‌های محمد حسن سعدالملک، حسام‌الملک، حسام‌السلطنه، امین‌السلطان و دیگران در خصوص امور بنادر جنوب،وضعیت مرز‌ها، قشون، ایلات و طوایف، فعالیت مستشاران خارجی در ایران، حضور کشتی‌های انگلیسی در جنوب ایران، دریافت مواجب و شغل، اعطای لقب، وصول مالیات، دریافت ارث و شیوع بیماری‌های مسری.‬
داده هاي کلي پردازش:
20151109 per 50
شناسه كد كتاب:
4028634
نمايش | تحويل
54.81.158.195
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: