شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
كتاب شاهزاده شیرویه (منتخب - فهرستی)
حقوق:
a
منبع:
۶-۳۲۷۱۲
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
شماره کتابشناسي ملي:
۳۱۷۸۶۸۸
يادداشت کلي:
زبان : فارسي
يادداشت عمليات:
نسخه بررسی شد.
داده هاي کلي پردازش:
20130615 per 50
شناسه كد كتاب:
3178688
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :