صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
The history of Nadir Shah, formerly called Thamas kulikhan the present emperor of persia, to which is prefixed a...‏‫.‭/ ‎by James fraser‬؛The history of Nadir Shah...‬
عنوان و نام پديدآور:
ن‍ادر اف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۱۰۰-۱۱۶۰ق‌. ؛ مغولان -- تاریخ ؛ نسخه‌های خطی شرقی -- فهرست‌ها ؛ ایران -- تاریخ -- افشاریان، ۱۱۴۸ - ۱۲۱۸ق.
موضوع:
English
زبان اثر:
James
ج‍ی‍م‍ز
ف‍ری‍زر، ج‍ی‍م‍ز، ۱۷۱۳-۱۷۵۴م‌. Fraser, James
۱۷۱۳-۱۷۵۴م‌. Fraser, James
ف‍ری‍زر
مولف:
1742‏‫‭=1121,
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.166.160.105
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: