صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
ايران / سال چهارم / شماره 574
موضوع:
ايران - اوضاع اجتماعي - نشريات ادواري
زبان اثر:
فارسي
سردبير:
خراساني ، ميرزا علي اكبر خان
نوع:
روزنامه
شماره رکورد کتابشناسي :
1012334
شماره بازيابي:
82-344
تاریخ انتشار:
23 آذر 1298
تاريخ ايجاد:
27 دي 1391
مدير مسئول:
ملك زاده ، ميرزا محمد خان
جنس:
Image/jpg
نمايش | تحويل
54.81.139.56
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: