صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
تحلیل محتوای برنامه‌های تلویزیونی کودکان از منظر خشونت
پديدآور:
/ پژوهشگر آذردخت یمینی یمینی، آذردخت
همکار:
؛ استاد راهنما علاءالدین اعتماداهری
؛ استاد مشاور حسن‌پاشا شریفی
اعتماداهری، علاءالدین، استاد راهنما
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌‌پ‍اش‍ا، ۱۳۱۲ - ، استاد مشاور
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی ( رودهن )
نوع ماده:
پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
موضوع:
Television Programmes
ب‍رام‍ج‌ ال‍ت‍ل‍ف‍ی‍زی‍ون‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ودک‌
پ‍رخ‍اش‌ گ‍ری‌
شماره کتابشناسي ملي:
۱۱۵۵۳۶۷
يادداشت:
کتابنامه : ص. ۱۴۷ - ۱۵۱
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایران
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
( کارشناسی ارشد ) : تحقیقات آموزشی
شناسه كد كتاب:
1155367
سال نشر:
، ۱۳۸۵
نیم نگاه | تحويل
54.92.193.89
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: