شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
تحلیل محتوای برنامه‌های تلویزیونی کودکان از منظر خشونت
پديدآور:
/ پژوهشگر آذردخت یمینی یمینی، آذردخت
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی ( رودهن )
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
( کارشناسی ارشد ) : تحقیقات آموزشی
موضوع:
Television Programmes
ب‍رام‍ج‌ ال‍ت‍ل‍ف‍ی‍زی‍ون‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ودک‌
پ‍رخ‍اش‌ گ‍ری‌
شماره کتابشناسي ملي:
۱۱۵۵۳۶۷
يادداشت:
کتابنامه : ص. ۱۴۷ - ۱۵۱
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایران
شناسه كد كتاب:
1155367
سال نشر:
، ۱۳۸۵
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/251455
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :