صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
بررسی تطبیقی احکام پیوند٬ تشریح و تلقیح در فقه امامیه و حقوق ایران
پديدآور:
/تدوین فاطمه یگانگی یگانگی٬ فاطمه.
نام سازمان:
دانشگاه قم٬ دانشکده علوم انسانی.
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
پایان نامه , ( کارشناسی ارشد ) : فقه و مبانی حقوق اسلامی.
موضوع:
پیوند اندام‌ها و بافت‌ها
ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌
تلقیح مصنوعی انسان
کالبد‌شناسی انسان
شماره کتابشناسي ملي:
۱۰۳۸۰۰۹
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایران. امامیه.
شناسه كد كتاب:
1038009
سال نشر:
، ۱۳۷۸.
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: